Udział w konkursach


Konkurs dotacyjny Innowacyjny Spółdzielca
„Współtworzenie Centrum Aktywnej Integracji w Szprotawie” – projekt związany z działalnością w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnej, realizowany w ramach Konkursu dotacyjnego „Innowacyjny Spółdzielca”, którego organizatorem było Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu. Wartość: 19947,20zł, czas realizacji: 1.V-30.IX.2012, Rezultat: podpisanie deklaracji współpracy na rzecz działalności CAI WINDA w Szprotawie.


Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
Nagroda w wysokości 10tys. zł w I edycji Konkursu, w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Konkurs organizowany był przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, a nagrodę ufundowała Fundacja BGŻ. Rezultat: zakup samochodu dostawczego.Do strony głównej