Centrum Obsługi Podmiotów Ekonomii Społecznej (COPES) to działalność gospodarcza spółdzielni. W ramach COPES prowadzone są usługi księgowo-kadrowe spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji. Oferujemy również usługi administracyjne i zarządzania, w szczególności w zakresie prowadzenia i rozliczania zadań publicznych i projektów od strony finansowej.

Usługi są prowadzone w oparciu o praktyczną wiedzę z zakresu specyfiki III sektora. Prezes Spółdzielni posiada 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowej, 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji prowadzącej działalność gospodarczą z VAT oraz 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółdzielni socjalnych.

Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem. Bardzo duże możliwości programu umożliwiają dopasowanie planu kont w księgowości do oczekiwań organizacji (księgowość zarządcza). Aktualnie z usług finansowo-kadrowych korzysta 12 spółdzielni socjalnych, fundacja prowadząca działalność gospodarczą i stowarzyszenie.

Ceny za usługi są dopasowywane do możliwości finansowych i wielkości działalności spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. W sytuacjach, gdy podmiot nie zatrudnia żadnych osób proponujemy usługi już od 50zł/miesiąc. W przypadku prowadzenia usług księgowo-kadrowych kwotą wyjściową jest 150zł/miesiąc. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 515 083 006 (Daniel Fąferko)Do strony głównej