AKTUALNOŚCI

Dwie Pracownie Gastronomiczne w Gozdnicy

We wrześniu 2015 roku Spółdzielnia WINDA wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia na przygotowywanie, gotowanie, wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczna w jednostkach oświatowych Gminy Gozdnica oraz dla osób dorosłych objętych pomocą społeczną w Punkcie wydawania posiłków działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy. W związku z tym z dniem 1 października 2015r. zostały uruchomione kolejne dwie pracownie gastronomiczne: Pracownia Gastronomiczna w Szkole Podstawowej w Gozdnicy oraz Pracownia Gastronomiczna w Przedszkolu Miejskim w Gozdnicy. W pracowniach pracują osoby na stanowisku kucharza, które do pomocy mają trzy osoby objęte działaniami Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA. Dodatkowo w Pracowni Gastronomicznej w Szkole Podstawowej jedna osoba odbywa staż. Uruchomienie pracowni gastronomicznych otwarło przestrzeń do podjęcia przez długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gozdnicy pracy, za które otrzymują świadczenie integracyjne.

Pracownia Gastronomiczna w Przecławiu

Z dniem 1 września 2015 roku w ramach Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA rozpoczęła swoją działalność pierwsza Pracownia Gastronomiczna. Jest umiejscowiona w Klubie Małego Ekologa w Przecławiu. Przygotowywane są w niej dwudaniowe posiłki nie tylko dla dzieci w tym Klubie, lecz także dla dzieci w Klubie Dziecięcym Eko-Maluch w Gościeszowicach. Z posiłków korzystają również uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przecławiu, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach z klasami zamiejscowymi w Suchej Dolnej. Jesteśmy otwarci również na dostarczanie posiłków osobom dorosłym zamieszkującym Gminę Niegosławice

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA

Decyzją wojewody PS-III.9515.10.2015.MKro z dnia 29 czerwca 2015 r. nadano status Międzygminnemu Centrum Integracji Społecznej WINDA z siedzibą główną w Gozdnicy, ul. Sportowa 1 oraz pozostałymi miejscami funkcjonowania w Szprotawie, ul. Rolna 1; Żagań, ul. Miodowa 23; Tomaszowo, ul. Brzozowa 12 i Iłowa, Pl. Wolności 15. Powołanie MCIS WINDA jest pierwszym efektem podpisanego 3 marca 2015r. partnerstwa powiatu żagańskiego “Razem Skuteczniej”, którego celem głównym jest wypracowanie skutecznego systemu usamodzielnienia osób objętych pomocą instytucjonalną. Centrum Integracji Społecznej stanowi jedno z narzędzi tego systemu.Do strony głównej