Aktywność na poziomie województwa

Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA wchodzi w skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego powołanego Uchwałą Zarządu Województwa.

Aktywność na poziomie powiatu

  • Spółdzielnia jest partnerem Partnerstwa “Razem Skuteczniej”, które zostało zawarte na terenie powiatu żagańskiego.
    Misją Partnerstwa jest współdążenie do usamodzielnienia osób objętych pomocą instytucjonalną.
    Wizją partnerstwa jest wspólnota lokalna aktywnie włączająca się w rozwiązywanie problemów społecznych z wykorzystaniem zasobów instytucjonalnych.
    Celem głównym Partnerstwa jest wypracowanie skutecznego systemu usamodzielnienia osób objętych pomocą instytucjonalną

  • Spółdzielnia podpisała umowę o współpracy z podmiotami działającymi na terenie powiatu międzyrzeckiego.
    Celem umowy jest tworzenie płaszczyzny współpracy w przedmiocie działania wspólnym dla partnerów, rozwój dialogu i wymiana doświadczeń między partnerami.


Do strony głównej