telefon: 683867675, e-mail: biuro@lsswinda.pl

LSS WINDA jest spółdzielnią założoną przez osoby prawne: Fundację „Nasz Dom” oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu. Spółdzielnia w szczególności zajmuje się osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo oraz osobami z niepełnosprawnością. Zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej prowadzi wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenia Fundacji Nasz Dom w pracy na rzecz młodzieży pozbawionej wsparcia w najbliższych. Długofalowa reintegracja zawodowa, połączona z programem społecznym, prowadzona jest min. w oparciu o indywidualne programy zatrudnienia socjalnego finansowane przez powiatowy urząd pracy oraz staże zawodowe. Aby zapewnić efektywność działań LSS WINDA w sferze realizacji zadań pożytku publicznego – wszelkie działania spółdzielni są oparte o Program Aktywnej Integracji WINDA (dalej PAI WINDA). W założeniach PAI WINDA to zespół działań podejmowanych przez Spółdzielnię na rzecz osób wykluczonych społecznie w porozumieniu z różnorodnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi (partnerstwo zadaniowe). PAI WINDA jest rozwiązaniem wykorzystującym spółdzielnię socjalną jako narzędzie możliwe do zastosowania w przypadku realizacji aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym. Działania te wpisują się w nurt ekonomii społecznej, która jest alternatywą dla pasywnych form pomocy społecznej.

Misją prowadzonego przez spółdzielnię Programu Aktywnej Integracji WINDA jest przyzwyczajanie do obowiązku wykonywania pracy.

W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia zatrudnia absolwentów Centrum Integracji Społecznej oraz uczestników projektów i zadań publicznych. Współpracuje również z samorządami oraz przedsiębiorcami w zakresie odbudowania lub/i podtrzymywania uczestniczenia osób aktywizowanych do pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Umożliwianie wykonywania pracy w sprzyjających warunkach jest przedłużeniem oddziaływań na osoby aktywizowane i ma na celu w szczególności doświadczanie przez nich środowiska pracy. Daje również możliwość osobom aktywizowanym rozwijanie umiejętności zawodowych w zespole ludzi mających bogatsze doświadczenie zawodowe.