telefon: 683867675, e-mail: biuro@lsswinda.pl

LSS WINDA jest spółdzielnią założoną przez osoby prawne: Fundację „Nasz Dom” oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu. Spółdzielnia w szczególności zajmuje się bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo młodymi ludźmi oraz osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej wykorzystując ponad 20‑letnie doświadczenia Fundacji „Nasz Dom” w pracy na rzecz młodzieży pozbawionej wsparcia w najbliższych. Długofalowa reintegracja zawodowa, połączona z programem społecznym, prowadzona jest m.in. w oparciu o umowy wolontariackie, staże zawodowe finansowane przez powiatowe urzędy pracy oraz zatrudnienie monitorowane w spółdzielni. Aby zapewnić efektywność działań LSS WINDA w sferze realizacji zadania pożytku publicznego – wszelkie działania spółdzielni, w tym prowadzenie Centrum Aktywnej Integracji WINDA są oparte o Program Aktywnej Integracji WINDA (dalej PAI WINDA). W założeniach PAI WINDA to zespół działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób wykluczonych społecznie w porozumieniu z różnorodnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi (partnerstwo zadaniowe). PAI WINDA jest rozwiązaniem wykorzystującym spółdzielnię socjalną jako narzędzie możliwe do zastosowania w przypadku realizacji aktywnej polityki społecznej na poziomie lokalnym. Działania te wpisują się w nurt ekonomii społecznej, która jest alternatywą dla pasywnych form pomocy społecznej. Misją prowadzonego przez spółdzielnię Programu Aktywnej Integracji WINDA jest przyzwyczajanie do obowiązku wykonywania pracy.

Spółdzielnia współpracuje również z przedsiębiorcami w zakresie odbudowania lub/i podtrzymywania uczestniczenia osób aktywizowanych do pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Praca wykonywana u przedsiębiorców jest elementem oddziaływań na osoby aktywizowane i ma na celu w szczególności doświadczanie przez nich potencjalnych miejsc docelowego środowiska pracy. Daje również możliwość osobom aktywizowanym rozwijanie umiejętności zawodowych w zespole ludzi doświadczonych w pracy.